• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  spar varnish

  Giải thích VN: 1. Một loại vec-ni nhựa dầu chống điều kiện thời tiết dùng cho gỗ không sơn, đặc biệt dùng trên các con tàu. 2. Loại vec-ni nguồn gốc từ sunphua, côlôphan dầu [[lanh. ]]

  Giải thích EN: 1. an oleoresinous, weather-resistant varnish applied to unpainted wooden areas, especially on ships.an oleoresinous, weather-resistant varnish applied to unpainted wooden areas, especially on ships. 2. a varnish made from sulfur, rosin, and linseed oil.a varnish made from sulfur, rosin, and linseed oil.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X