• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  varnish

  Giải thích VN: Dung dịch giống nhựa cây lan trên gỗ hay bề mặt kim loại để cung cấp lớp phủ ngoài trong, bóng cứng cho việc bảo vệ chống nước ăn [[mòn. ]]

  Giải thích EN: A resinous solution that is spread on wood or metal surfaces to provide a hard, lustrous, generally transparent coating for protection against water and wear damage.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  enamel
  varnish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X