• Retirer ; rentrer.
  Con rùa thụt đầu vào
  la tortue rentre se tête
  Thụt tay
  (địa phương) retirer sa main ;
  Càng hạ cánh thụt vào được
  train datterrissage qui peut être rentré ; train rentrant.
  Être en retrait.
  Ngôi nhà xây thụt vào
  maison qui est en retrait par rapport aux autres.
  Senfoncer.
  Chân thụt vào bùn
  pied qui senfonce dans la boue.
  Où on senlise.
  Ruộng thụt
  rizière où on senlise.
  Injecter.
  Thụt xi-măng vào công trình
  injecter du ciment dans un ouvrage
  Thụt nước vào tai
  (y học) injecter de leau dans loreille.
  (y học) faire un lavement.
  Thụt thuốc
  faire un lavement médicamenteux.
  (khẩu ngữ) soustraire ; voler.
  Thụt ba trăm đồng quỹ
  soustraire trois cents dongs à la caisse.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X