• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 02:15, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Moldova(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 02:13, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Luxembourg(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 02:11, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Portugal(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 00:32, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ireland(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 00:26, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Croatia(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 00:24, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Puerto Rico(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 00:19, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Guadeloupe(<font color=red>ˌgwɑdlˈup</font>)
  • 00:18, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Guadeloupe(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 00:16, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brunei(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:10, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Lymphedema(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:02, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) PROLOG(/'''<font color="red">fuck</font>'''/)
  • 23:58, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pterygium(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:57, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) KHz(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:55, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Freeway(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:03, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jointly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:57, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Locate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:15, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Hazardous(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:13, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Imputation(/'''<font color="red">imputation</font>'''/)
  • 00:09, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oncologist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:06, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sonar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:05, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ladder(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:03, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Hospice(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:02, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Endophthalmitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:01, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Stomatitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:59, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Keratoconjunctivitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:58, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Omelette(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:56, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Assignment(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:54, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Angiography(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:53, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Unbelievable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:51, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mammography(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:50, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Wavelength(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:48, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sold(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:43, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Procrastinate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:41, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Downsizing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:39, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Artifact(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:37, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) FIFO(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:15, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Attitudinal(Tiếng lóng)
  • 05:56, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Conducive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:51, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Demonstration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:59, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Contingent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:44, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aarqeunaamaaei(Tiếng lóng) (mới nhất)
  • 20:36, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aabar(Tiếng lóng) (mới nhất)
  • 20:18, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aaiight(Tiếng lóng) (mới nhất)
  • 19:45, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) A-scared(Tiếng lóng) (mới nhất)
  • 19:44, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) A-scared(Tiếng lóng)
  • 19:30, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cross-examine(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:59, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Intrinsic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:34, ngày 13 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Subprime(Danh từ)
  • 23:47, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Psychotherapy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:44, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Preponderance(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X