• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">'greivən</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">''gr&#230;v&#601;l</font>'''/ =====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">''gr&#230;v&#601;l</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  +
  Dòng 30: Dòng 26:
  ::lúng túng biết nói thế nào
  ::lúng túng biết nói thế nào
  -
  == Cơ khí & công trình==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Cơ khí & công trình===
  =====cuội sỏi=====
  =====cuội sỏi=====
  ::[[gravel]] [[concrete]]
  ::[[gravel]] [[concrete]]
  Dòng 43: Dòng 42:
  ::[[gravel]] [[pump]]
  ::[[gravel]] [[pump]]
  ::máy bơm cuội sỏi
  ::máy bơm cuội sỏi
  -
  == Hóa học & vật liệu==
  +
  === Hóa học & vật liệu===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====sỏi=====
  =====sỏi=====
  Dòng 50: Dòng 48:
  ''Giải thích VN'': Các viên đá cuội tròn có đường kính từ 0.25 đến 3 insơ; dùng trong bê tông và các chất liệu lát.
  ''Giải thích VN'': Các viên đá cuội tròn có đường kính từ 0.25 đến 3 insơ; dùng trong bê tông và các chất liệu lát.
  -
   
  +
  ===== Tham khảo =====
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=gravel gravel] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=gravel gravel] : Chlorine Online
  -
   
  +
  === Xây dựng===
  -
  == Xây dựng==
  +
  =====rải cuội=====
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  === Y học===
  -
  =====rải cuội=====
  +
  =====sỏi, sạn (sỏi nhỏ)=====
  -
   
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  == Y học==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
  =====sỏi, sạn (sỏi nhỏ)=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====cát chứa vàng=====
  =====cát chứa vàng=====
  Dòng 77: Dòng 68:
  =====dăm=====
  =====dăm=====
  -
  =====rải sỏi=====
  +
  =====rải sỏi=====
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====N. & v.=====
  -
  ===N. & v.===
  +
  -
   
  +
  =====N.=====
  =====N.=====
  Dòng 87: Dòng 76:
  =====Med. aggregations of crystalsformed in the urinary tract.=====
  =====Med. aggregations of crystalsformed in the urinary tract.=====
  -
  ===V.tr. (gravelled, gravelling;US graveled, graveling) 1 lay or strew with gravel.===
  +
  =====V.tr. (gravelled, gravelling;US graveled, graveling) 1 lay or strew with gravel.=====
  -
   
  +
  =====Perplex,puzzle, nonplus (from an obs. sense 'run (a ship) aground').=====
  =====Perplex,puzzle, nonplus (from an obs. sense 'run (a ship) aground').=====
  =====Gravel-blind literary almost completely blind ('more thansand-blind', in Shakesp. Merchant of Venice II. ii. 33). [MEf. OF gravel(e) dimin. of grave (as GRAVE(4))]=====
  =====Gravel-blind literary almost completely blind ('more thansand-blind', in Shakesp. Merchant of Venice II. ii. 33). [MEf. OF gravel(e) dimin. of grave (as GRAVE(4))]=====
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Xây dựng]][[Category:Y học]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Xây dựng]][[Category:Y học]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]]

  02:57, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /grævəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sỏi
  fine gravel
  sỏi mịn
  coarse gravel
  sỏi thô
  Cát chứa vàng ( (cũng) auriferous gravel)
  (y học) bệnh sỏi thận
  to suffer from gravel
  (y học) bị bệnh sỏi thận

  Ngoại động từ

  Rải sỏi
  to gravel a path
  rải sỏi một lối đi
  Làm bối rối, làm lúng túng, làm cho không biết nói thế nào
  to be gravelled
  lúng túng biết nói thế nào

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cuội sỏi
  gravel concrete
  bê tông cuội sỏi
  gravel dam
  đập cuội sỏi
  gravel fill
  khối đắp cuội sỏi
  gravel plain placer
  sa khoáng bãi bồi cuội sỏi
  gravel pump
  máy bơm cuội sỏi

  Hóa học & vật liệu

  sỏi

  Giải thích EN: Rounded pebbles between 0.25 inch and 3 inches in diameter, used in concrete and paving materials.  .

  Giải thích VN: Các viên đá cuội tròn có đường kính từ 0.25 đến 3 insơ; dùng trong bê tông và các chất liệu lát.

  Tham khảo

  Xây dựng

  rải cuội

  Y học

  sỏi, sạn (sỏi nhỏ)

  Kỹ thuật chung

  cát chứa vàng
  cuộn
  ballast gravel
  cuộn làm balát
  gravel concrete
  bê tông cuộn
  đá dăm
  đá vụn
  dăm
  rải sỏi

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A a mixture of coarse sand and small water-wornor pounded stones, used for paths and roads and as an aggregate.b Geol. a stratum of this.
  Med. aggregations of crystalsformed in the urinary tract.
  V.tr. (gravelled, gravelling;US graveled, graveling) 1 lay or strew with gravel.
  Perplex,puzzle, nonplus (from an obs. sense 'run (a ship) aground').
  Gravel-blind literary almost completely blind ('more thansand-blind', in Shakesp. Merchant of Venice II. ii. 33). [MEf. OF gravel(e) dimin. of grave (as GRAVE(4))]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X