• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:29, ngày 11 tháng 6 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ số nhiều của .stratum, stratas===
  ===Danh từ số nhiều của .stratum, stratas===
  -
  =====Như stratum=====
  +
  =====Như [[stratum]]=====
   +
   
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  === Hóa học & vật liệu===
  === Hóa học & vật liệu===

  Hiện nay

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều của .stratum, stratas

  Như stratum

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thành hệ

  Kỹ thuật chung

  địa tầng
  succession of strata
  trình tự địa tầng
  superimposed strata
  địa tầng chồng
  lớp
  tầng
  bearing strata
  tầng chịu lực
  compressible strata
  tầng chịu nén
  concordant strata
  tầng chỉnh hợp
  concordant strata
  tầng khớp đều
  conformable strata
  tầng chỉnh hợp
  disrupted strata
  tầng đứt đoạn
  formation of strata
  sự phân tầng
  hetegeneous strata
  tầng (đất) không đồng nhất
  horizontal strata
  tầng nằm ngang
  inclined strata
  tầng nghiêng
  laminated strata
  tầng (đất) thành lớp
  offsetting of strata
  sự xê dịch tầng
  overlying strata
  tầng nằm trên
  overlying strata
  tầng phủ bên trên
  overlying strata
  tầng phủ trên
  permeable strata
  tầng thấm
  petroliferous strata
  tầng chứa dầu
  roof strata
  tầng mái
  sedimentary strata
  tầng trầm tích
  series of strata
  loạt đại tầng
  succession of strata
  trình tự địa tầng
  superimposed strata
  địa tầng chồng
  tilted strata
  tầng đảo ngược
  tilting of strata
  sự nghiêng của các tầng
  underlying strata
  tầng nằm dưới
  uparching of strata
  sự uốn cong của tầng
  upturned strata
  tầng dựng đứng
  vỉa

  Kinh tế

  tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X