• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Vật lý

  dao động lung lay
  dao động, lung lay

  Kỹ thuật chung

  dao động
  anti-oscillating
  chống dao động
  anti-oscillating circuit
  sơ đồ chống dao động
  oscillating bond
  liên kết dao động
  oscillating capacitor
  tụ điện dao động
  oscillating circuit
  mạch dao động
  oscillating circuit
  mạch dao động (điện)
  oscillating component
  thành phần dao động
  oscillating conveyor
  băng tải dao động
  oscillating crystal method
  phuơng pháp tinh thể dao động
  oscillating current
  dòng điện dao động
  oscillating curve
  đường dao động
  oscillating diode
  lưỡng cực dao động
  oscillating dipole
  lưỡng cực dao động
  oscillating electron
  ecletron dao động
  oscillating field
  trường dao động
  oscillating flow
  dòng dao động
  oscillating function
  hàm dao động
  oscillating function
  hàm số dao động
  oscillating load
  tải trọng dao động
  oscillating magnetic field
  từ trường dao động
  oscillating memorance
  màng dao động
  oscillating meter
  công tơ dao động
  oscillating motion
  chuyển động dao động
  oscillating motion
  sự dao động
  oscillating neutral
  trung hòa dao động
  oscillating neutral
  trung tính dao động
  oscillating piston flowmeter
  lưu luợng kế pittông dao động
  oscillating quantity
  đai lượng dao động
  oscillating series
  chuỗi dao động
  oscillating sort
  sự sắp xếp dao động
  oscillating system
  hệ dao động
  oscillating table
  bàn dao động
  oscillating universe
  vũ trụ dao động
  oscillating-piston counter
  công tơ pittông dao động
  self-oscillating system
  hệ tự dao động
  mạch động
  sự lắc
  sự rung

  Xây dựng

  sự lắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X