• (đổi hướng từ Alleging)
  /ə'ledʒ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cho là, khẳng định
  Viện lý, dẫn chứng, viện ra, vin vào; đưa ra luận điệu rằng
  to allege illness as a reason for not going to work
  viện lý lẽ ốm để khỏi phải đi làm việc

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X