• /´ælaid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Liên minh, đồng minh
  the allied powers
  các cường quốc đồng minh
  Cùng giống, cùng họ, có quan hệ thân thuộc với nhau; cùng tính chất
  the dog and the wolf are allied animals
  chó nhà và chó sói là hai loài có quan hệ thân thuộc
  allied sciences
  những bộ môn khoa học tiếp cận nhau


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X