• /´kɔgneit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cùng họ hàng; ( Ê-cốt) có họ về đằng mẹ
  Cùng gốc, cùng nguồn, cùng một tổ tiên
  English and German are cognate languages
  tiếng Anh và tiếng Đức là những thứ tiếng cùng gốc
  Cùng bản chất tương tự

  Danh từ

  Vật cùng nguồn gốc
  Bà con gần, họ hàng gần; ( Ê-cốt) bà con về đằng mẹ
  (ngôn ngữ học) từ cùng gốc (với từ khác)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cùng nguồn

  Kỹ thuật chung

  giống nhau
  tương tự

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X