• /´ɔ:tə¸kleiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nồi hấp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nồi chưng áp

  Y học

  nồi hấp, lò hấp

  Kỹ thuật chung

  chưng
  autoclave cycle
  chu kỳ chưng hấp
  autoclave digester
  nồi chưng áp
  autoclave hardening
  sự hóa cứng chưng hấp
  autoclave sterilization room
  phòng chưng khử trùng
  autoclave treatment
  sự gia công chưng áp
  autoclave treatment cycle
  chu trình chưng cứng
  autoclave-cured concrete
  bê tông chưng cứng
  hấp
  nồi hấp

  Giải thích EN: An airtight steel vessel that heats substances under high pressure; used for chemical manufacturing and industrial processing.. Giải thích VN: Loại nồi bằng thép rất kín hơi, đun vật liệu dưới áp lực cao, sử dụng trong sản xuất hóa học và các quá trình công nghiệp khác.

  nồi hơi

  Kinh tế

  nồi hấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X