• /bou´lɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) dụng cụ đo xạ năng, bôlômet

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vi nhiệt kế

  Xây dựng

  bôlômet

  Y học

  tâm lực kế

  Điện

  dụng cụ đo xạ năng

  Giải thích EN: An instrument that measures small amounts of microwave or infrared radiation by detecting changes of electrical resistance on a thin, heat-sensitive metal conductor; applications include standing wave detectors and infrared search and guidance systems. Also, THERMAL DETECTOR.. Giải thích VN: Một dụng cụ đo các lượng nhỏ vi sóng hay bức xạ hồng ngoại bằng cách phát hiện những thay đổi điện trở trên một vật dẫn kim loại nhạy nhiệt mỏng; ứn dụng trong các bộ dò sóng thường trực, máy dò hồng ngoại và các hệ thống dẫn hướng. Còn gọi là: THERMAL DETECTOR.

  Đo lường & điều khiển

  nhiệt bức xạ kế
  nhiệt kế bức xạ
  nhiệt xạ kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X