• /´edʒiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự viền, sự làm bờ, sự làm gờ
  Viền, bờ, gờ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự uốn mép, sự uốn cạnh, sự viền, sự làm gờ

  Xây dựng

  miếng ốp biên

  Giải thích EN: Small, solid squares that protect veneer used in cabinetry and other wood-based furniture; usually inset on the top edge face of the veneer..

  Giải thích VN: Khối vuông nhỏ và đặc bảo vệ lớp ốp sử dụng trong cabin và các đồ gỗ nội thất; thông thường được dát tại gờ trên của một lớp ốp.

  sự sửa mép
  sự sửa rìa

  Kỹ thuật chung

  sự gấp mép
  sự mài mép.
  sự mài rìa
  sự uốn mép
  sự viền mép

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X