• (đổi hướng từ Camps)
  /kæmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trại, chỗ cắm trại, hạ trại
  (quân sự) chỗ đóng quân, chỗ đóng trại
  Đời sống quân đội
  Phe phái
  to belong to different political camps
  thuộc các phái chính trị khác nhau
  the socialist camp
  phe xã hội chủ nghĩa
  in the same camp
  cùng một phe
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lều nhỏ (trong rừng)

  Động từ

  Đóng trại, cắm trại, hạ trại
  to go camping
  đi cắm trại

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nơi đóng trại
  trại hè

  Kỹ thuật chung

  lều tạm trú
  thị trấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X