• (đổi hướng từ Centralizing)
  /´sentra¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác centralise

  Ngoại động từ

  Tập trung
  Quy về trung ương

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tập trung
  CDP (centralizedata processing)
  sự xử lý dữ liệu tập trung

  Kinh tế

  tập trung

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X