• /¸sə:kəms´tænʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tường tận, chi tiết
  a circumstantial report
  bản báo cáo chi tiết
  (pháp lý) gián tiếp; dựa vào những chi tiết phụ; do suy diễn
  circumstantial evidence
  chứng cớ gián tiếp
  (thuộc) hoàn cảnh, (thuộc) trường hợp, (thuộc) tình huống; do hoàn cảnh; tuỳ theo hoàn cảnh
  Xảy ra bất ngờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X