• /kou'insidəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trùng khớp, sự trùng nhau
  Sự trùng khớp ngẫu nhiên (sự việc xảy ra)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  trùng hợp
  coincidence error
  lỗi trùng hợp

  Toán & tin

  sự trùng
  delayed coincidence
  sự trùng hợp trễ

  Xây dựng

  sự trùng khít
  sự trùng lặp

  Điện lạnh

  sự trùng nhau
  sự trùng phùng

  Kỹ thuật chung

  sự trùng hợp
  delayed coincidence
  sự trùng hợp trễ
  sự trùng khớp
  trùng nhau
  coincidence correction
  sửa cho trùng nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X