• (đổi hướng từ Wishes)
  /wi∫/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều wishes

  Sự ước mong, sự mong mỏi; lòng mong muốn, lòng ao ước, lòng thèm muốn
  she expressed a wish to be alone
  cô ấy tỏ ý mong muốn được ở một mình
  her wish came true
  ước mong của cô ấy đã thành sự thật
  to express a wish
  tỏ lòng mong ước
  ( số nhiều) lời chúc; những hy vọng cho hạnh phúc, những hy vọng cho sức khoẻ của ai
  with best wishes
  với những lời chúc tốt đẹp nhất
  Ý muốn; lệnh
  in obedience to your wishes
  theo lệnh của ông
  Điều mong ước, nguyện vọng
  you will get your wish
  anh sẽ đạt được mong ước của mình

  Ngoại động từ

  Ước gì, phải chi
  I wish you hadn't told me all this
  phải chi anh đừng nói tất cả điều này với tôi
  Yêu cầu; muốn, mong, hy vọng
  I'll do it if that's what you wish
  Tôi sẽ làm nếu đó là điều cô ấy muốn
  I wish to leave my property to my children
  tôi muốn để lại tài sản cho các con tôi
  Chúc (nói là mình mong cho ai sẽ có được cái gì)
  to wish someone well
  chúc cho ai gặp điều tốt lành
  they wished us a pleasant journey
  họ chúc chúng tôi một chuyến đi vui vẻ
  Chào, chào mừng
  to wish somebody good morning
  chào ai buổi sáng
  to wish somebody happy birthday
  chúc mừng sinh nhật
  Cầu ước

  Nội động từ

  ( + for) ước mong
  It's no use wishing for things you can't have
  Ước ao những cái mà anh không thể có (thì) thật vô ích

  Cấu trúc từ

  the wish is father to the thought
  (tục ngữ) mong muốn là cha đẻ của ý tưởng
  your wish is my command
  (đùa cợt) mong muốn của ông là mệnh lệnh đối với tôi
  to wish something upon somebody
  (thông tục) gán cho ai cái gì
  (just) as you wish
  tôi sẵn sàng đồng ý với anh, tôi sẵn sàng làm những gì anh muốn
  wish somebody/something well/ill
  mong, hy vọng
  wish something away
  gắng rũ bỏ cái gì bằng cách cầu mong nó không tồn tại
  wish somebody/something on somebody
  (thông tục) đẩy cho, đùn cho (đẩy một nhiệm vụ, ông khách... không ưa, không thích cho ai)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X