• (đổi hướng từ Propositions)
  /ˌprɒpəˈzɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đề nghị, sự gợi ý, sự đề xuất; lời đề nghị, lời gợi ý, lời đề xuất
  Sự tuyên bố, sự xác nhận; lời tuyên bố, lời xác nhận
  a proposition too plain to need argument
  lời tuyên bố (xác nhận) quá rõ ràng không cần phải lý lẽ gì nữa
  (thông tục) vấn đề, mục tiêu, nhiệm vụ; nghề nghiệp, việc làm
  a paying proposition
  việc làm có lợi, món béo bở
  a tough proposition
  việc làm gay go, vấn đề hóc búa
  (từ lóng) đối thủ
  (toán học) định đề (như) prop
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự gạ ăn nằm (với ai)

  Ngoại động từ

  (thông tục) gạ gẫm ăn nằm với (ai)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) mệnh đề
  affirmative proposition
  mệnh đề khẳng định
  atomic proposition
  mệnh đề nguyên tử
  compound proposition
  mệnh đề phức hợp
  contradictory propositions
  những mệnh đề mâu thuẫn
  contrary propositions
  những mệnh đề tương phản
  converse proposition
  mệnh đề đảo, đảo đề
  disjunctive proposition
  mệnh đề tuyển
  equivalent propositions
  các mệnh đề tương đương
  hypothetical proposition
  mệnh đề giả định
  inverse proposition
  mệnh đề phản, phản đề
  molecular proposition
  mệnh đề phana tử
  negative proposition
  mệnh đề phủ định
  particular proposition
  mệnh đề đặc trưng
  principal proposition
  mệnh đề chính
  singular proposition
  mệnh đề đơn
  universal proposition
  mệnh đề toàn xưng

  Kỹ thuật chung

  mệnh đề
  affirmative proposition
  mệnh đề khẳng định
  atomic proposition
  mệnh đề nguyên tử
  compound proposition
  mệnh đề phức hợp
  converse proposition
  mệnh đề đảo
  disjunctive proposition
  mệnh đề tuyển
  hypothetical proposition
  mệnh đề giả định
  inverse proposition
  mệnh đề phản
  molecular proposition
  mệnh đề phân tử
  necessary proposition
  mệnh đề cần
  negative proposition
  mệnh đề phủ định
  opposition of proposition
  sự phủ định của mệnh đề
  opposition or proposition
  sự phủ định của mệnh đề
  particular proposition
  mệnh đề đặc trưng
  principal proposition
  mệnh đề chính
  proposition variable
  biến mệnh đề
  singular proposition
  mệnh đề đơn
  universal proposition
  mệnh đề toàn xưng

  Kinh tế

  đề nghị
  việc kinh doanh
  xí nghiệp việc kinh doanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X