• /´kʌlvət/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cống nước
  Ống dây điện ngầm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cống
  arch culvert
  cống vòm
  Armco culvert
  Cống thép tròn Armco
  box culvert
  cống hộp
  culvert aqueduct
  cống tiêu dưới kênh
  culvert gate
  cửa cống sâu
  culvert head
  cửa cống
  culvert head
  miệng cống
  culvert head
  ống cống
  culvert inlet
  cửa vào cống
  culvert invert
  rãnh (đặt) cống
  Culvert, Armco
  Cống thép tròn Armco
  Culvert, Pipe
  cống tròn
  inlet submerged culvert
  cống bán áp
  inlet unsubmerged culvert
  cống không áp
  outlet submerged culvert
  cống thải ngầm
  pile culvert
  cống tròn
  pipe culvert
  cống ngầm ống
  pipe culvert
  cống ống
  pipe culvert
  cống tròn
  Pipe, Reinforced concrete culvert
  ống cống bê tông cốt thép
  portal-type culvert head
  cửa cổng
  reinforced concrete box culvert
  cống hộp bê tông cốt thép
  reinforced concrete culvert
  cống bê tông cốt thép
  skew culvert
  cống chéo
  skew culvert
  cống xiên
  slab culvert
  cống bản
  đường dẫn nước
  one-channel culvert
  đường dẫn nước một kênh
  đường ống
  culvert crossing
  chỗ đường ống giao nhau
  drainage culvert
  đường ống thoát nước
  drainage culvert
  đường ống tiêu nước
  nonrigid culvert
  đường ồng mềm
  spillway culvert
  đường ống tháo nước (dưới sâu của đập tràn)
  đường ống dẫn nước
  hành lang dẫn nước
  máng tháo nước
  discharge culvert
  cầu máng tháo nước
  timber culvert
  máng tháo nước bằng gỗ
  ống cống nước

  Giải thích EN: A large pipe or covered structure that carries drainage or a watercourse underground.

  Giải thích VN: Một ống lớn hoặc một chiếc cống dùng để dẫn nước xả hoặc nước ngầm.

  ống tháo nước
  spillway culvert
  đường ống tháo nước (dưới sâu của đập tràn)

  Địa chất

  lò bằng tháo khô (tiêu nước)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X