• /lɒb.i/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hành lang
  Hành lang ở nghị viện
  a lobby politician
  kẻ hoạt động chính trị ở hành lang, kẻ hoạt động chính trị ở hậu trường
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người hoạt động ở hành lang (nghị viện)

  Động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vận động ở hành lang (đưa ra hoặc thông qua một đạo luật ở nghị viện)
  Hay lui tới hành lang nghị viện; tranh thủ lá phiếu của nghị sĩ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hành lang
  distributing lobby
  hành lang phân phối
  heated lobby
  hành lang sưởi
  phòng đợi
  phòng đợi (ga)
  phòng giải lao
  phòng trước
  tiền phòng
  tiền sảnh

  Kinh tế

  nhóm người vận động
  nhóm tạo lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X