• (đổi hướng từ Designating)
  /'dezigneit/

  Thông dụng

  Tính từ (đặt sau danh từ)

  Được chỉ định, được bổ nhiệm, nhưng chưa chính thức nhậm chức
  ambassador designate
  đại sứ mới được chỉ định, nhưng chưa trình quốc thư

  Ngoại động từ

  Chỉ rõ, định rõ
  Chọn lựa, chỉ định, bổ nhiệm
  to designate someone as...
  chỉ định ai làm...
  Đặt tên, gọi tên, mệnh danh
  to designate someone by the name of...
  đặt (gọi) tên ai là...

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xác định, chỉ, ký hiệu

  Xây dựng

  biểu thị

  Kỹ thuật chung

  chỉ
  chỉ định
  ký hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X