• (đổi hướng từ Deviated)
  /´di:vi¸eit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Trệch, lệch, trệch hướng; (nghĩa bóng) sai đường, lạc đường, lạc lối, xa rời
  to deviate from the direction
  trệch hướng
  to deviate from one's way
  lạc đường
  to deviate from the truth
  xa rời chân lý

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lệch || độ lệch

  Kỹ thuật chung

  độ lệch
  lệch
  lệch hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X