• (đổi hướng từ Domiciling)
  /´dɔmi¸sail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà ở, nơi ở
  (pháp lý) cư sở, chính quán
  (thương nghiệp) nơi thanh toán hối phiếu

  Nội động từ

  Ở tại, định chỗ ở tại (nơi nào)

  Ngoại động từ

  Định chỗ ở (cho ai)
  (thương nghiệp) định nơi thanh toán (hối phiếu...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chỉ định nơi trả (một hối phiếu)
  địa chỉ pháp lý
  nơi ở cố định
  nơi trả tiền (hối phiếu)
  nơi trả tiền (một hối phiếu)
  quê quán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X