• /´billit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thanh củi
  Thanh sắt nhỏ
  (kiến trúc) đường trang trí hình thanh củi
  (quân sự) lệnh yêu cầu cung cấp cho bộ đội
  Chỗ trú quán; chỗ trú chân (của bộ đội)
  (thông tục) công ăn việc làm
  every bullet has its billet
  phát đạn nào trúng đâu là do có số cả
  to go into billets
  (quân sự) trú ở nhà dân

  Ngoại động từ

  Cho (bộ đội) trú chân, cho (bộ đội) ăn ở (ở đâu)
  the commandos were billeted on an old lumber
  các chiến sĩ biệt động tạm trú ở nhà một bác thợ rừng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Phôi, thỏi

  Cơ khí & công trình

  thỏi sắc

  Xây dựng

  khúc gỗ ba cạnh vát một cạnh tròn

  Giải thích EN: A piece of timber in which three sides are sawn and one side is left round..

  Giải thích VN: Khúc gỗ được cưa ba cạnh còn cạnh thứ tư được để tròn.

  Kỹ thuật chung

  phôi
  billet cleaner
  sự làm sạch phôi đúc
  billet drilling
  sự khoan phôi
  billet mill
  máy cán phôi
  billet shears
  máy cắt phôi lớn
  mechanical billet chipper
  đục cơ khí làm sạch phôi
  súc gỗ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X