• (đổi hướng từ Dredged)
  /dreʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưới vét (bắt sò hến ở đáy sông)
  Máy nạo vét lòng sông

  Động từ

  Kéo lưới vét, đánh lưới vét (bắt sò...)
  to dredge for oysters
  đánh lưới; vét bắt sò
  Nạo vét (sông, biển bằng máy nạo vét)

  Ngoại động từ

  Rắc (bột, muối, hạt tiêu...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  phần quặng thải

  Xây dựng

  hút bùn
  vét bùn

  Kỹ thuật chung

  nạo
  nạo vét
  máy nạo vét

  Giải thích EN: A rectangular or cylindrical machine used for underwater excavation.

  Giải thích VN: Một loại máy hình chữ nhật hoặc hình trụ dùng để đào vét dưới nước.

  tàu vét bùn

  Kinh tế

  nạo vét

  Địa chất

  tàu cuốc, tàu hút bùn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X