• (đổi hướng từ Earmarked)
  /'iəmɑ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu đánh ở tai (cừu...)
  Dấu riêng (để chỉ sự sở hữu...)

  Ngoại động từ

  Đánh dấu ở tai (cừu...)
  Đánh dấu riêng (để chỉ sự sở hữu...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  dành riêng
  dùng để
  dùng vào

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  throw away , use , waste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X