• (đổi hướng từ Enforcing)
  /in´fɔ:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho có hiệu lực, làm cho có sức mạnh (một lý lẽ), đòi cho được (một yêu sách)
  ( + upon) ép làm, thúc ép, ép buộc (một việc gì)
  to enforce something upon someone
  ép ai phải làm một việc gì
  Bắt tôn trọng, bắt tuân theo; đem thi hành (luật lệ)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bắt buộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X