• (đổi hướng từ Enticed)
  /in´tais/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dụ dỗ, cám dỗ, lôi kéo
  Nhử (chim...) vào bẫy

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cám dỗ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X