• (đổi hướng từ Excursions)
  /iks´kə:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc đi chơi, cuộc du ngoạn, chuyến tham quan
  (từ cổ,nghĩa cổ), (quân sự) cuộc đánh thọc ra
  (thiên văn học) sự đi trệch
  (kỹ thuật) sự trệch khỏi trục

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cuộc
  shore excursion
  cuộc đi chơi tẻ bờ
  sự đi thăm quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X