• Xây dựng

  kích dẹt
  Flat jack, pushing jack
  kích đĩa Kích dẹt
  tấm kích bằng

  Giải thích EN: A hollow steel cushion fabricated from two nearly flat disks welded around the edge and inflated with oil or cement under controlled pressure; used at arch abutments and crowns to relieve loads on the formwork. Giải thích VN: Một tấm nệm thép rỗng làm từ hai tấm thép mỏng được hàn xung quanh một miếng gờ và được bơm căng dầu nhớt hoặc xi măng dưới một áp suất nhất định; sử dụng trong trụ vòm để đỡ tải của vòm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X