• (đổi hướng từ Gasped)
  /ga:sp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thở hổn hển
  at one's last gasp
  đến lúc sắp thở hắt ra, đến lúc sắp chết
  to give a gasp
  há hốc miệng ra (vì kinh ngạc)

  Động từ

  Thở hổn hển
  to gasp for breath
  thở hổn hển
  Há hốc miệng vì kinh ngạc
  to grasp for
  khao khát, ước ao
  to gasp for liberty
  khao khát tự do
  to gasp out
  nói hổn hển
  to gasp out one's life
  thở hắt ra, chết

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X