• /´grizli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhỏng nhẻo, hay khóc tỉ ti, hay khóc nhè

  Danh từ

  Gấu xám Bắc-Mỹ ( (cũng) grizzly bear)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy sàng song

  Kỹ thuật chung

  lưới sàng
  song sàng
  sàng

  Giải thích EN: 1. an arrangement of parallel bars that serves as a coarse screening for ore, rocks, or soil.an arrangement of parallel bars that serves as a coarse screening for ore, rocks, or soil.2. a type of grating used to protect passageways in mines or to keep debris from falling into a water inlet.a type of grating used to protect passageways in mines or to keep debris from falling into a water inlet. Giải thích VN: (1) Sắp xếp các thanh song song với nhau dùng để sàng quặng, đá hoặc đất. (2) Một dạng lưới sắt dùng để bảo vệ đường hầm trong hầm mỏ hoặc để chắn các chất bẩn rơi vào đường ống nước.

  grizzly (grisly)
  máy sàng có dây đai
  vibrating bar grizzly
  sàng song rung
  sàng song
  vibrating bar grizzly
  sàng song rung

  Địa chất

  sàng song

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X