• (đổi hướng từ Implicated)
  /´implikeit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ẩn ý, điều ngụ ý; điều ngụ ý

  Ngoại động từ

  Lôi kéo vào, làm vướng vào, làm liên can vào, làm dính líu vào
  to be implicated in a crime
  có dính líu vào tội ác
  Ngụ ý, bao hàm, ám chỉ
  silence implicates consent
  im lặng là ngụ ý bằng lòng
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) bện lại, tết lại, xoắn lại

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) kéo theo

  Kỹ thuật chung

  kéo theo

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  defend , pardon , support

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X