• /in'tend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Định, có ý định, có ý muốn
  Định dùng, dành
  he intends his son for the air force
  ông ta định cho con vào không quân
  Định nói, ý muốn nói
  what do you intend by this word
  lời này của anh ý muốn nói gì?

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có mục đích
  có ý định

  Xây dựng

  toan tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X