• /di´nout/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Biểu hiện, biểu thị, chứng tỏ, chỉ rõ
  a face that denotes energy
  bộ mặt biểu hiện nghị lực
  Có nghĩa là
  Bao hàm (nghĩa)
  the word "white" denotes all white things such as snow, paper, foam...
  từ "trắng" bao hàm tất cả những vật trắng như tuyết, giấy, bọt...

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  biểu hiện, biểu thị, ký hiệu, có nghĩa là

  Cơ - Điện tử

  (v) biểu hiện, biểu thị

  Toán & tin

  ký hiệu : có nghĩa l

  Kỹ thuật chung

  biểu hiện
  chỉ
  ký hiệu

  Kinh tế

  biểu lộ
  chỉ rõ
  tỏ rõ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X