• /¸intəkə´nekʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quan hệ nối liền với nhau

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự liên kết lại
  sự tương kết
  interconnection test
  kiểm tra sự tương kết

  Điện lạnh

  sự hòa mạng
  sự nối lẫn nhau
  sự nối liên thông
  sự nối thông

  Kỹ thuật chung

  liên kết

  Giải thích VN: Internetwork là một tập các mạng con nối với nhau qua các router. Đối với công ty tư nhân, mỗi mạng con thường là mạng LAN. Internet là một trong các ví dụ tốt nhất của một mạng internetwork. Nó chứa nhiều mạng con nối với nhau bởi các router để tạo thành mạng lớn hơn.

  basic interconnection tests
  kiểm tra liên kết cơ bản
  Corporation for Open Systems Interconnection Networking in Europe (COSINE)
  Hợp tác về tổ chức mạng liên kết các hệ thống mở ở châu Âu
  dowel interconnection
  sự liên kết
  flush interconnection
  sự liên kết ngang bằng
  Interconnection and Packaging Technology (ICT)
  công nghệ gói hóa và liên kết
  interconnection network subsystem
  hệ thống chuyển mạch liên kết
  interconnection topology
  tôpô liên kết mạng
  Multistage Interconnection Network (MIN)
  mạng liên kết đa đường truyền
  Multistage Interconnection Networks (MIN)
  các mạng liên kết nhiều giai đoạn
  NCP Token Ring Interconnection (NTRI)
  Liên kết NCP/Token Ring
  Open Systems Interconnection (OSI)
  liên kết các hệ thống mở
  Open Systems Interconnection Profile (OSIP)
  định dạng liên kết các hệ thống mở
  Open Systems Interconnection/Technical and Office Protocol (OSITOP)
  Liên kết giữa các hệ thống mở/Giao thức kỹ thuật văn phòng
  OSI (OpenSystems Interconnection Model)
  liên kết các hệ thống mở
  rabbet interconnection
  sự liên kết (bằng) mộng ghép
  SNA Network Interconnection (SNI)
  Liên kết mạng SNA
  washer interconnection
  sự liên kết (bằng) vòng đệm
  liên mạng

  Giải thích VN: Internetwork là một tập các mạng con nối với nhau qua các router. Đối với công ty tư nhân, mỗi mạng con thường là mạng LAN. Internet là một trong các ví dụ tốt nhất của một mạng internetwork. Nó chứa nhiều mạng con nối với nhau bởi các router để tạo thành mạng lớn hơn.

  sự ghép
  sự hợp mạng
  sự kết nối
  sự liên kết mạng
  sự liên quan
  sự nối
  sự nối liền
  network interconnection
  sự nối liên thông mạng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X