• /,læbə'rinθain/

  Thông dụng

  Cách viết khác labyrinthian

  Như labyrinthian

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (điều khiển học ) (thuộc) mê lộ, đường rối

  Kỹ thuật chung

  đường rối
  mê lộ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X