• /bi´zæn¸tain/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc về đế quốc La Mã phương Đông
  (chính trị) phức tạp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kiến trúc Byzantine

  Giải thích EN: The style of architecture that evolved at Constantinople, capital of the Eastern Roman Empire (330-1453); characterized by round arches and large domes with vast interior spaces.

  Giải thích VN: Một phong cách kiến trúc xuất phát từ Constantinople, thủ đô của đế chế La mã phương Đông (330-1453); tiêu biểu bởi các mái vòm hình tròn và các mái vòm lớn.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X