• /´nɔti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có nhiều nút
  (nói về gỗ) có nhiều mắt, có nhiều đầu mấu
  (nghĩa bóng) rắc rối, khó khăn; nan giải, khó giải thích
  a knotty question
  một vấn đề nan giải

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  có nhiều đốt
  có nhiều mắt
  có nhiều màu

  Y học

  có bướu

  Kỹ thuật chung

  nhiều mắt (gỗ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X