• (đổi hướng từ Lacerated)
  /´læsəreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xé, xé rách
  a lacerated wound
  một vết thương bị xé nứt ra
  Làm tan nát, làm đau (lòng)
  to lacerate the heart
  làm đau lòng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  xé, xé rách

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X