• (đổi hướng từ Liquidated)
  /'lɪkwɪdeɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thanh lý, thanh toán

  Nội động từ

  Thanh toán nợ; thanh toán mọi khoản để thôi kinh doanh

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thanh toán

  Kinh tế

  bán lấy tiền mặt
  đổi thành tiền mặt
  giải quyết xong
  hiện kim hóa (tài sản)
  thanh toán xong
  thanh lý
  thanh lý (xí nghiệp phá sản)
  thanh toán
  trả dứt (nợ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X