• /kən'və:sənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thân mật, thân thiết
  conversant with someone
  thân mật với ai, thân thiết với ai
  Biết, quen, giỏi, thạo (việc gì)
  not yet conversant with the new rules
  chưa biết những điều lệ mới
  conversant with something
  thạo việc gì
  ( + about, in, with) có liên quan tơi, dính dáng tới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X