• (đổi hướng từ Moored)
  /mʊər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Moor người Ma-rốc
  Truông, đồng hoang

  Ngoại động từ

  (hàng hải) buộc, cột (tàu, thuyền); bỏ neo

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bỏ neo
  buộc (tàu)

  Kỹ thuật chung

  buộc chặt
  buộc tàu
  buộc, bỏ neo

  Giải thích EN: To fix into place a vessel or flight vehicle, using cables, buoys, anchors, or chains.

  Giải thích VN: Lắp đặt một thùng hay thiết bị chiếu sáng trên xe, sử dụng cáp, phao, mỏ neo hay dây xích.

  đầm lầy
  bãi than bùn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X