• (đổi hướng từ Contractor's)
  /kən'træktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thầu khoán, người đấu thầu, người thầu (cung cấp lương thực cho quân đội, bệnh viện, trường học)
  army contractor
  người thầu cung cấp lương thực cho quân đội
  (giải phẫu) cơ co

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tôpa

  Vật lý

  sự co do lạnh
  sự co do nguội
  sự co khi nguội

  Xây dựng

  bên thi công
  thầu khoán
  construction contractor
  thầu khoán xây dựng
  demolition contractor
  thầu khoán phá hủy
  form contractor
  thầu khoán ván khuôn
  formwork contractor
  thầu khoán ván khuôn
  general building contractor
  tổng thầu khoán nhà
  general contractor
  thầu khoán chính
  general contractor
  thầu khoán trưởng

  Kỹ thuật chung

  chủ thầu
  building contractor
  chủ thầu xây dựng
  người thầu
  ngót
  người nhận khoán
  người nhận thầu
  sub-contractor
  người nhận thầu lại
  nhà thầu
  Acess, Right of Contractor
  quyền tiếp cận của nhà thầu
  Address for Notes, Contractor
  nhà thầu gửi để báo
  Bankruptcy of Contractor
  nhà thầu bị phá sản
  boring contractor
  nhà thầu khoan
  building and repair contractor
  nhà thầu xây dựng và sửa chữa
  cartage contractor
  nhà thầu khoán vận tải
  Contractor to Keep Site Clear
  nhà thầu phải giữ công trình gọn sạch
  Default of Contractor
  lỗi của nhà thầu
  Default of Contractor in Compliance with Instructions on Improper Work
  nhà thầu không thực hiện việc tháo dỡ di chuyển
  drilling contractor
  nhà thầu khoan
  Failure by Contractor to Submit Drawings
  nhà thầu không trình nộp bản vẽ
  general contractor
  nhà thầu chính
  general contractor
  nhà thầu chung
  General Obligations of Contractor
  nghĩa vụ chung của nhà thầu
  General Obligations of the Contractor
  các nghĩa vụ chung của nhà thầu
  General Responsibilities of Contractor
  trách nhiệm chung của nhà thầu
  haulage contractor
  nhà thầu vận tải
  Inspection of by Contractor Site
  nhà thầu kiểm tra công trường
  Main Contractor
  nhà thầu chính
  Notice to Contractor
  thông báo cho nhà thầu
  Notices to Contractor
  thông báo cho nhà thầu
  prime contractor
  nhà thầu chính
  Provision to Indemnify Contractor
  điều khoản nhà thầu được bồi thường
  Remedies Default of Contractor
  biện pháp sửa chữa của nhà thầu
  Setting Out Obligations of the Contractor
  thực hiện cắm mốc của nhà thầu
  Site, Contractor to Keep Clear
  nhà thầu phải giữ công trình gọn sạch
  rút gọn
  thu nhỏ

  Kinh tế

  người kí kết hợp đồng
  người ký kết hợp đồng
  người nhận thầu
  contractor fee
  phí trả cho người nhận thầu
  plant contractor
  người nhận thầu nhà máy
  nhà đấu thầu
  nhà thầu
  building contractor
  nhà thầu khoán xây dựng
  building contractor
  nhà thầu xây dựng
  prime contractor
  nhà thầu chính
  trucking contractor
  nhà thầu xa vận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X