• /¸ouʃi´ænik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) đại dương, (thuộc) biển; như đại dương; như biển
  an oceanic survey
  một cuộc nghiên cứu đại dương

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đại dương
  mid oceanic ridge
  sống núi giữa đại dương
  Middle and High Latitudes Oceanic Variability Study (MAHLOVS)
  nghiên cứu sự biến động của đại dương tại các vĩ độ trung bình và cao
  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
  quản lý khí quyển và đại dương quốc gia
  oceanic basin
  bồn trũng đại duơng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X