• (đổi hướng từ Quirkily)
  /kwə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thói quen, tật
  Sự tình cờ, sự trùng hợp ngẫu nhiên
  Lời giễu cợt, lời châm biếm
  Lời thoái thác; mưu thoái thác, lời nói nước đôi
  Nét chữ uốn cong, nét chữ kiểu cách; nét vẽ kiểu cách
  (kiến trúc) đường xoi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khe
  đường rãnh
  đường xoi

  Giải thích EN: 1. a narrow groove adjacent to a bead or molding and sunk flush into the face of the work.a narrow groove adjacent to a bead or molding and sunk flush into the face of the work.2. a V-shaped groove in the finishing coat of plaster where it abuts the return on a door or window.a V-shaped groove in the finishing coat of plaster where it abuts the return on a door or window.

  Giải thích VN: 1. Một rãnh hẹp gần kề một đường gân nổi hoặc một dải trang trí nằm trên bề mặt vật liệu///2. Một rãnh chữ V trên lớp vữa trát hoàn thiện nơi tiếp giáp với cánh cửa đi hay cửa sổ khi mở.

  bead and quirk
  gân đường xoi
  quirk bead
  gân đường xoi
  góc lượn
  hào
  rãnh
  rãnh tròn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X