• trading off: đánh đổi

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kinh doanh, việc mua bán

  Tính từ

  Lo việc buôn bán

  Kinh tế

  buôn bán
  dual trading
  buôn bán hai mang
  horse-trading
  nghề buôn bán ngựa
  installment trading
  cách buôn bán trả góp
  liberty of trading
  quyền tự do buôn bán
  matrix trading
  buôn bán theo ma trận
  matrix trading
  buôn bán vòng vo
  non-trading partnership
  quan hệ chung vốn không buôn bán
  paperless trading
  buôn bán không qua giấy tờ
  reciprocal trading
  buôn bán đối lưu
  trading body
  đoàn thể buôn bán
  trading in differences
  buôn bán chênh lệch giá
  trading in used cars
  buôn bán xe hơi cũ
  trading in used cars
  việc buôn bán xe hơi cũ
  trading in wine
  buôn bán rượu vang
  trading in wine
  việc buôn bán rượu vang
  trading place
  nơi buôn bán
  trading right
  quyền buôn bán
  trading with the enemy
  buôn bán với nước thu địch (mậu dịch đối địch)
  trading with the enemy
  buôn bán với nước thù địch (mậu dịch đối địch)
  wrongful trading
  buôn bán trái pháp luật, trái phép
  doanh nghiệp
  trading certificate
  giấy phép doanh nghiệp
  giao dịch
  cheque trading
  giao dịch chi phiếu
  day trading
  giao dịch trong ngày
  equity trading
  giao dịch cổ phiếu
  floor trading
  sự giao dịch tại khung trường Sở giao dịch
  fraudulent trading
  giao dịch gian trá
  horse-trading
  cuộc giao dịch mặc cả
  insider trading
  giao dịch cổ phần trong nội bộ công ty
  last trading day
  ngày giao dịch cuối cùng
  marginal trading
  giao dịch biên tế
  over-the-counter trading
  việc giao dịch ngoài Sở giao dịch chứng khoán
  patent trading
  giao dịch bản quyền phát minh
  patent trading
  giao dịch quyền chuyên lợi
  pre-market trading
  giao dịch trước giờ mở cửa
  programme trading
  giao dịch chứng khoán qua chương trình vi tính
  ring trading
  giao dịch chính thức
  ring trading
  giao dịch chính thức (ở Sở giao dịch hàng hóa)
  ring trading
  giao dịch vòng trong
  screen trading
  giao dịch trên màn hình
  securities trading
  giao dịch chứng khoán
  suspended trading
  đình giao dịch
  switch trading
  giao dịch sang tay
  thin trading
  giao dịch lèo tèo
  trading day
  ngay giao dịch
  trading day
  ngày giao dịch (ở sở giao dịch)
  trading desk
  bàn giao dịch
  trading desk
  bàn giao dịch, bàn thu đổi ngoại tệ
  trading floor
  sàn giao dịch
  trading floor
  sàn giao dịch (sở giao dịch)
  trading floor (the...)
  sàn giao dịch (Sở giao dịch)
  trading group
  nhóm giao dịch
  trading halt
  ngừng giao dịch
  trading halt
  sự tạm ngưng buổi giao dịch
  trading limit
  hạn giá giao dịch (hàng hóa kỳ hạn...)
  trading limit
  hạn ngạch giao dịch (hàng hóa kỳ hạn...)
  trading pit
  tầng trệt giao dịch
  trading pit (the....)
  phòng giao dịch hàng hóa kỳ hạn (ở Sở giao dịch hàng hóa)
  trading post
  trạm giao dịch
  trading range
  sai biệt giá (giao dịch chứng khoán)
  trading unit
  đơn vị giao dịch
  unfair trading practices
  cách giao dịch không công bằng
  unit of trading
  đơn vị giao dịch
  unit of trading
  đơn vị giao dịch (số lượng giao dịch nhỏ nhất)
  sự mua bán
  thương mại
  engage in trading activities (to...)
  tiến hành các hoạt động thương mại
  international trading partner
  đối tác thương mại quốc tế
  Netherlands trading bank
  Ngân hàng Thương mại Hà Lan
  non-trading partnership
  hội phi thương mại
  partial state trading
  thương mại một phần quốc doanh
  special trading
  thương mại chuyên ngành
  state trading
  thương mại nhà nước
  state trading company
  công ty thương mại quốc doanh (nhà nước)
  state trading corporation
  công ty thương mại quốc doanh
  trading activities
  hoạt động thương mại
  trading bank
  ngân hàng thương mại
  trading city
  thành phố thương mại
  trading company
  công ty thương mại
  trading company
  công ty thương mại, xí nghiệp thương mại
  trading company
  xí nghiệp thương mại
  trading concern
  hãng buôn, xí nghiệp thương mại
  trading coupon
  phiếu tặng thương mại
  trading department
  ban mậu dịch, ban thương mại
  trading department
  ban thương mại
  trading nation
  nước, quốc gia thương mại
  trading partner
  bạn hàng thương mại
  trading partner
  đối tác thương mại
  trading partnership
  công ty hợp nhân thương mại
  trading partnership
  công ty hợp tác thương mại
  trading port
  cảng thương mại
  trading port
  cảng thương mại, thương cảng
  trading standards
  tiêu chuẩn thương mại
  Trading Standards Office
  phòng tiêu chuẩn thương mại
  Trading Standards office
  văn phòng tiêu chuẩn thương mại
  trading town
  thành phố thương mại
  tình hình mua bán
  việc buôn bán
  trading in used cars
  việc buôn bán xe hơi cũ
  trading in wine
  việc buôn bán rượu vang
  việc kinh doanh

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Xây dựng

  việc buôn bán, lo việc buôn bán

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X