• /´sa:kiη/

  Xây dựng

  tấm ván mỏng

  Giải thích EN: A layer of boards positioned beneath tiles or other roofing materials so as to add a layer of thermal insulation and prevent the entrainment or movement of water into the roof system. Giải thích VN: Một lớp vật liệu mỏng được đặt phía dưới lớp gạch ốp mái hoặc vật liệu lợp mái khác để tăng khả năng cách nhiệt và ngăn nước chảy vào hệ thống mái.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X