• (đổi hướng từ Resisted)
  /ri'zist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất cản màu (phết vào vải để cho thuốc nhuộm không ăn ở những chỗ không cần nhuộm màu)

  Ngoại động từ

  Kháng cự, chống lại
  to resist an attack
  chống lại một cuộc tấn công
  to resist a disease
  chống lại bệnh tật
  Phản đối (một ý kiến..)
  to resist the call for reform
  chống lại lời kêu gọi cải tổ
  Chịu đựng được, chịu được
  to resist heat
  chịu được nóng
  Cưỡng lại được, kìm nén lại được; không mắc phải
  to resist a bad habit
  cưỡng lại một thói quen xấu
  ( (thường) phủ định) nhịn được
  I can't resist good coffee
  cà phê ngon thì tôi không nhịn được
  he can never resist a joke
  nó không thể nào nhịn được đùa; nó không thể nào nhịn cười được khi nghe một câu chuyện đùa

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vật liệu bảo vệ

  Toán & tin

  đối kháng, kháng lại

  Điện lạnh

  chất cản

  Điện tử & viễn thông

  chất cản quang

  Kỹ thuật chung

  chịu được
  chống được
  chống lại
  kháng
  lớp bảo vệ
  lớp cản
  lớp cản màu
  lớp cản nhuộm màu
  lớp phủ bảo vệ
  sơn bảo vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X